ซื้อของออนไลน์ ซื้อสินค้าออนไลน์ ราคาประหยัด จัดส่งสะดวก @ DAyDeal$Forum

เสื้อผ้าแฟชั่นน่ารัก


Automotive & Garden Automotive & Garden Beauty & Health Beauty & Health Cameras & Gadgets Cameras & Gadgets Computers & Laptops Computers & Laptops Consumer Electronics Consumer Electronics
Fashion Fashion Home & Living Home & Living Home Appliances Home Appliances Media Games & Music Media Games & Music Mobiles & Tablets Mobiles & Tablets
Sports & Outdoors Sports & Outdoors Toys & Babies Toys & Babies Travel Luggage & Bags Travel Luggage & Bags News Update News Update  

นโยบายความเป็นส่วนตัว @ DAyDeal$Forum

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้กับเว็บไซต์ www.daydealsforum.com ซึ่งในที่นี้เราจะเรียกว่า DAyDeal$Forum เว็บไซต์ DAyDeal$Forum ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่เข้ามายังเว็บไซต์ของเราดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บเฉพาะข้อมูล หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนมที่อ้างอิงมา (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ลูกค้าเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ลูกค้าเข้าถึงก่อนหน้า (Referring Website Addresses) โดยที่เราไมีมีการเก็บอีเมล์ของผู้ใช้งานใน DAyDeal$Forum

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

DAyDeal$Forum มิได้ใช้ข้อมูลอื่นใดของลูกค้า เพื่อการค้า (นำข้อมูลของลูกค้าไปขาย) เพราะเราไม่ได้เก็บข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลในข้างต้น

สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ DAyDeal$Forum ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือไม่ก็ได้ โดยที่เราไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นสิทธิ์ในการแชร์ความคิดเห็นจึงเป็นสิทธิ์ของลูกค้าโดยตรง

การใช้งานคุกกี้ (Cookies)

ที่ DAyDeal$Forum เรามีการใช้ "คุกกี้" ซึ่ง "คุกกี้" ก็คือ ข้อมูลที่ DAyDeal$Forum ส่งผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ไปยังเว็บไซต์ของผู้ขาย ซึ่งในส่วนนี้ลูกค้าสามารถที่จะเปิดใช้งาน "คุกกี้" หรือไม่ก็ได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

DAyDeal$Forum อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นครั้งคราว โดยไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น DAyDeal$Forum จึงแนะนำให้ลูกค้าอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งก่อนการใช้บริการที่ DAyDeal$Forum

หากลูกค้ามีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ DAyDeal$Forum ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ที่ Facebook Fanpage ของเรา